Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama v.b. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak bir grup çalışması içinde bireylerin, bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerinin yeniden gözden geçirildiği “oyunsu” süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılmasıdır.

 

Yaratıcı Drama Ne yapar?

 

 Drama etkinlikleri sonucunda; bireylerde kalıcı davranış değişikliklerinin bulunduğunu gösteren pek çok araştırma vardır. Bu araştırmalara göre dramanın;

 

Kendini tanıma

Problem çözme ve çözüm yollarını üretme

Yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlama

Eleştirel düşünme becerisini geliştirme,

Grup içinde hareket edebilme becerisini geliştirme,

Kendine güven duyma

Karar verme becerileri kazanma,

Sözcük dağarcığını geliştirme

Dil ve iletişim becerileri kazanma,

İmgelem gücünü geliştirme

Duyguları ve düşünceleri geliştirme

Başkalarını anlama ve hissetme becerisini geliştirme

Farklı olay olgu ve durumlarla ilgili deneyim kazanma,

Moral ve manevi değerleri geliştirme gibi nitelikleri kazandıran etkili bir yol olduğu sonucuna ulaşılmıştır

 

Yaratıcı drama, bir çok psikolojik süreçte kullanılmaktadır.Bir terapi yöntemi olarak da kullanılan bu drama türü, çoğunlukla aile içi problemleri olan çocuklarımızda veya ölüm/yas durumları yaşamış, tramvatik süreçlerden geçmiş çocuklarımıza oyun gibi görünecek şekilde uygulanan etkin bir terapi yöntemi ve çocuğun  iç dünyasının yansıtıldığı bir yöntemdir.

 

Resim
X