Kategoriler

Aile danışmanlığı

Yaşanan sorunların aile sistemi içerisinde ele alındığı; kimi durumlarda ailenin tamamının, kimi durumlardaysa bir kısmının sürece dahil edildiği danışmanlık hizmetidir. Bu nedenle; anne, baba, çocuk ve ailenin diğer bireyleri aynı seansta bir arada bulunabilir.

 

Ailede her birey farklı sorunlardan şikayetçi olabilmektedir. Aile danışmanlığında tek tek bireylerin şikayetlerine odaklanmaktan çok, aile sistemindeki hangi etkenlerin bu şikayetlere neden olabileceğine bakılır. Aile sistemini etkileyen pek çok etken söz konusudur. Her ailenin; gizli, sözel olmayan, ama alttan alta işleyen kuralları, her bireyden farklı beklentileri ve duygusal beklentılerı vardır.

 

Aile içinde yaşanan sorunlar, aile içindeki bireylerin birbirinden uzaklaşması, iletişim problemleri yaşamaları, birbirlerine kızgın veya kırgın olmaları, aile içinde anlaşılmadıklarını ve değer görmediklerini hissetmeleri gibi pek çok sebepten kaynaklanabilmektedir. Aile içi sorunların uzun süre görmezden gelinmesi aile içi gerginliklere sebep olur ve bireyleri birbirinden uzaklaştırabilir.Ailedeki bireylerin bireyselleşme veya iç içelik düzeyleri, esneklik veya katılık dereceleri, rollerin net olup olmaması gibi özellikler; ailenin sağlıklı veya sağlıksız işleyişini özellikle etkileyebilmektedir.Aile danışmanlığı ailenın sağlıklı işleyişine yardımcı olmaktadır.

 

Resim
X