Kategoriler

BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ

5-10 Yaş arası çocuklara uygulanan bir testtir.Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılmaktadır. çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutması amacı güdülmüştür.bir cok klinik sendromların (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi) tanısı için asıl monografa başvurulmalıdır.

 

Resim
X