Kategoriler

BİR İNSAN ÇİZ TESTİ(GOODENOUGH –HARRİS)

Dikkat ve zeka testidir. Projektif yorum amaçlı olarak da kullanılır.5-12 yas arası çocuklara uygulanır.bu test bireysel veya grup olarak uygulanabılır.

Resim
X