Kategoriler

ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Öğrenme güçlüğü; dinleme, konuşma, okuma, yazma, mantık yürütme, problem çözme ya da matematik alanındaki yeteneklerin kullanımında zorluk yaşanmasıdır. Aynı zamanda, kişinin bilgiyi depolaması, işlemlemesi ve üretmesi konusunda da zorluk yaşamasına neden olmaktadır. Çocuklarda daha sık gözlemlenmesiyle birlikte öğrenme güçlüğüne yetişkinlerde de rastlanmaktadır. Kişinin öğrenme güçlüğüne sahip olup olmadığı bazı durumlarda fark edilmeyebilir ve kişi bununla hayatını sürdürebilir.

*Sözcük okumanın yanlış ya da çok yavaş ve çaba gerektiriyor olması,

*Okunanın anlamını anlama güçlüğü,

*Harf harf söyleme ve yazma güçlüğü,

*Yazılı anlatım güçlükleri,

*Sayı algısı, sayı gerçekleri veya da hesaplama güçlükleri,

*Sayısal akıl yürütme güçlükleri.

Özgül Öğrenme Güçlüğü; okuma bozukluğu ile giden (disleksi), matematik bozukluğu ile giden (diskalkuli) ve yazılı anlatım bozukluğu ile giden (disgrafi) olarak üç alt tipe ayrılır. Alt tipler birlikte ya da ayrı ayrı görülebilir.

 

Öğrenme güçlüğü testi

Bireyin zihinsel bir problemi olmadığı halde okuma, yazma, matematiksel işlemler, uyum sağlama gibi alanlarda güçlük çekip çekmediğini tespit etmeye yarayan testir.

Resim
X