Kategoriler

FROSTİG GELİŞİMSEL GÖRSEL ALGI TESTİ

Test çocuklardaki görsel algı problemi veya göz-motor problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programaya karar vermek amacıyla kullanılır. Test 4-8 yaş arasında olan çocuklara bireysel ve grup şeklinde uygulanır. Yaklaşık 1 saatlık bir uygulamadır.

Resim
X